Fizibilite, geçmişte ülkemizde pek yaygın olmasa da günümüzde küreselleşen dünyada birçok iş dalında karşılaşılan ve girişimcilerin bir işe yatırım yapmadan önce başvurmaları gereken önemli bir çalışmadır. Bu önemli adım, bir projenin uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik potansiyelini ortaya koymaktadır. Fizibilite nedir sorusunu tam anlamıyla kavrayabilmek ve yeni bir işe girerken oluşabilecek aksaklıkları aşabilmek için bu rehber yazı sizlere yol gösterecektir.

Fizibilite Nedir?

Fizibilite, bir işin gerçekleştirilebilirliğini değerlendirmek için yapılan bir analiz sürecidir. Bu süreç, bir projenin teknik, mali, pazarlama ve organizasyonel yönlerini değerlendirir ve karar verme sürecine ışık tutar.

Fizibilite çalışması, işletme sahiplerine ve girişimcilere projelerinin potansiyel risklerini ve fırsatlarını anlama ve değerlendirme imkanı sunar. Projelerin başarı şansını artırmak için kritik öneme sahip olan fizibilite çalışması, detaylı araştırma, veri analizi ve öngörüleri içerir. Tam bu noktada karşımıza fizibilite raporu çıkmaktadır. Peki fizibilite raporu nedir ve hangi başlıkları barındırır.

Fizibilite Raporu Nedir? Fizibilite Raporu Nasıl Hazırlanır?

Fizibilite raporu, bir iş fikrinin veya projesinin gerçekleştirilebilirliğini ve karlılığını değerlendirmek için hazırlanan ayrıntılı bir analiz raporudur. Fizibilite çalışması olarak da bilinen bu rapor, projenin potansiyel risklerini, finansal getirilerini, pazar ihtiyaçlarını ve teknik gereksinimlerini değerlendirir. İşte bir fizibilite raporunda yer alması gereken ana başlıklar:

 1. Giriş:
  • Proje hedefleri ve amaçları
  • Fizibilite raporunun amacı
  • Projenin genel tanımı ve kapsamı
 2. Proje Tanımı:
  • Projenin genel tanımı ve özellikleri
  • Ürün veya hizmet açıklaması
  • Teknik gereksinimler ve kaynaklar
  • Proje planı ve zaman çizelgesi
 3. Pazar Analizi:
  • Pazar potansiyeli ve büyüklüğü
  • Rakipler ve rekabet durumu
  • Hedef müşteri segmentleri
  • Pazar talebi ve trendleri
  • Pazarlama ve satış stratejileri
 4. Teknik İnceleme:
  • Üretim süreci ve gereksinimler
  • Tedarik zinciri ve malzeme temini
  • Üretim kapasitesi ve teknoloji gereksinimleri
  • İşletme lokasyonu ve tesis gereksinimleri
 5. Organizasyon ve Yönetim:
  • İşletme yapısı ve organizasyon planı
  • Yönetim ekibi ve personel gereksinimleri
  • İşletme süreçleri ve iş akışı
 6. Mali Değerlendirme:
  • Yatırım maliyetleri ve finansman planı
  • Gelir tahminleri ve satış projeksiyonları
  • Mali tablolar (gelir tablosu, bilanço, nakit akış tablosu)
  • Finansal göstergeler (getiri oranları, geri ödeme süresi, net bugünkü değer)
 7. Risk Analizi:
  • İşletmeyle ilgili potansiyel risklerin tanımlanması
  • Finansal, operasyonel, pazarlama vb. risklerin değerlendirilmesi
  • Risk yönetimi stratejileri ve önlemleri
 8. Sonuç ve Öneriler:
  • Projenin gerçekleştirilebilirlik analizinin değerlendirilmesi
  • Projenin olumlu ve olumsuz yönlerinin özetlenmesi
  • Önerilen eylem planı ve kararlar
 9. Ekler:
  • Raporun destekleyici belgeleri, grafikleri veya tabloları

Bu başlıklar, genel olarak bir fizibilite raporunda yer alması gereken ana unsurlardır. Yazınızda bu başlıkları kullanarak, projenin gerçekleştirilebilirliğini, karlılığını ve potansiyel risklerini ayrıntılı bir şekilde analiz edebilirsiniz. Her başlığın altında ilgili konuları açıklamak ve verileri destekleyici kanıtlarla sunmak önemlidir.

Fizibilite Çalışması Neden Yapılır?

Fizibilite çalışması, bir iş fikrinin veya projesinin gerçekleştirilebilirlik ve uygunluk potansiyelini değerlendirmek amacıyla yapılır. İşte fizibilite çalışmasının yapıldığı temel nedenler:

 1. Projenin Uygulanabilirlik ve İşletme Potansiyelini Değerlendirme: Fizibilite çalışması, bir iş fikrinin pratikte gerçekleştirilme potansiyelini analiz eder. Projenin teknik, finansal, pazarlama ve organizasyonel yönlerini değerlendirerek, projenin başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli adımları belirler. Bu sayede, işletmenin potansiyel engellerini ve başarı faktörlerini önceden değerlendirme imkanı sağlar.
 2. Riskleri Tanımlama ve Azaltma: Fizibilite çalışması, projenin potansiyel risklerini ve belirsizlikleri tanımlamayı amaçlar. Finansal, operasyonel, teknik, pazarlama ve diğer risk kategorilerini analiz eder. Bu sayede, risklerin neden olduğu olumsuz etkileri minimize etmek için önlemler alınabilir. Projedeki risklerin farkında olmak, daha sağlam bir iş planı oluşturmayı ve işletmenin daha iyi hazırlanmasını sağlar.
 3. Finansal Performansı Değerlendirme: Fizibilite çalışması, projenin maliyetlerini, gelir projeksiyonlarını ve finansal göstergelerini analiz eder. Bu sayede, projenin mali performansını, yatırım getirisini, geri ödeme süresini, net bugünkü değeri gibi finansal kriterleri değerlendirmeye yardımcı olur. İşletme sahipleri ve yatırımcılar, projenin mali açıdan sürdürülebilir ve karlı olup olmadığını anlamak için fizibilite çalışması sonuçlarına dayanarak kararlarını verir.
 4. Pazar İhtiyaçlarını ve Rekabeti Anlama: Fizibilite çalışması, projenin hedef pazarını, talep ve trendlerini, müşteri segmentlerini ve rekabet durumunu analiz eder. Pazar araştırması, projenin hedef kitlesinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamayı sağlar. Bu bilgi, işletme sahiplerine rekabet avantajı sağlamak ve pazardaki boşlukları belirlemek için önemli bir temel sağlar.
 5. Karar Verme Sürecine Işık Tutma: Fizibilite çalışması, işletme sahipleri, girişimciler ve yatırımcılar için önemli bir karar verme aracıdır. Projeyi gerçekleştirme veya finansman sağlama konusunda bilinçli kararlar almak için gerekli bilgileri ve analizleri sunar. Fizibilite çalışması sonuçları, projenin potansiyelini ve risklerini anlamak için kullanılır ve işletme stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder.

Sonuç olarak, fizibilite çalışması, işletme sahiplerine, girişimcilere ve yatırımcılara bir iş fikrinin gerçekleştirilebilirlik potansiyelini değerlendirme, riskleri tanımlama, finansal performansı değerlendirme, pazar ihtiyaçlarını anlama ve karar verme sürecinde yol gösterme konusunda önemli bir araç sağlar. Bu çalışma, işletmenin başarılı bir şekilde ilerlemesi ve sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşır.